søndag 4. oktober 2009

Etårsjubileum - Nyåpning av Temaside

-
-
Hei alle sammen i Norsk Nettfoto!

For dem som ikke skulle være klar over det, så har NorskNettfoto ettårs jubileum den 14. oktober! Vi er nå 75 medlemmer som har produsert hele 554 innlegg, og det bør markeres på ulike vis!

Ett av dem synes vi bør være å velge ut Årets Bilde. Nå er det imidlertid slik her, som i alle lignende fora, at noen har vært mer aktive enn andre. Det ville være galt om alle bilder ble likestilte, derfor har vi bestemt at hver fotograf selv velger ut et bilde de vil bidra med i denne sammenhengen. Det være seg et bilde man tidligere har publisert på Norsk Nettfoto, eller sin egen blogg, eller et tidligere upublisert bilde. Send oss en mail med bildet ditt, eller link til bildet. Vi poster alle innkomne bidrag samtidig på vår nyopprettede temaside. Norsknettfototema.blogspot.com

Da Nettfotos ettårsdag er den 14. oktober, så har vi satt innsendingsfristen til jubileumsdagen. Bildene vil så ligge ute for betraktning og stemmeavgivning frem til 21. oktober. Bildene vil bli nummerert og numrene finner du igjen i stemmeboksen.

Premien er Heder og Ære – man vil være kåret av sine likemenn og kvinner, og det er tanken bak hele NorskNettfoto – vi lærer av hverandre.Vi vil også velge ut et av de innsendte bidragene som headerbilde på Norsk nettfotos bloggside, dersom fotografen ikke har noe i mot dette.

Eventuelle nye medlemmer er selvfølgelig også hjertelig velkomne til å delta. Ønsker du å bli medlem følg denne linken " Om Norsk nettfoto"

Vi inviterer også til en idédugnad om hvordan vi skal bruke NorskNettfoto. Et forslag fra vår side er at vi kan bruke den nye Tema siden til å arrangere månedlige tema f. eks Høstbilder, Makro etc. Da kan vi konsentrere oss om et emne – det bør kunne gi noen gode inspirasjoner for oss alle. Vi hadde ikke tenkt det som konkurranser, men det er jo opptil dere å mene noe annet – så si fra!

Vi burde også ha en logo – har noen gode utkast eller ideer om det?

Andre forslag til nye ting som bør gjøres eller som burde ha vært gjort på en annen måte enn i dag mottas med takk.

Gi oss en tilbakemelding på sidens E-post og så diskuterer vi.

E-post adresse: norsknettfoto@live.no

Hilsen

Dagrun
Ivar
John
Rune

Ingen kommentarer: